Banerová Reklama

Banerová reklama
Propagujte svůj byznys a staňte se úspěšnými
 
 

Získejte zákazníka umístěním vašeho baneru na různých pozicích stránek eBonza.
 
S banery máte v rukou hned několik es:
- zapůsobíte na zákazníky prostřednictvím vizuální složky vnímání,
- rozšíříte povědomí o vašem zboží, značce nebo obchodě,
- zviditelnite svůj byznys v dravém konkurenčním prostředí,
- zvýšíte možnost úspěšného prodeje vašich produktů,
- baner v sekci International rozšíří váš prodej i do zahraničí - chyťte se šance pro růst tržeb a zisku.


 

Slider na vstupní stránce eBonza

Počet spotů: 3
Rozměr: 1800 x 460
Formát: JPG, JPEG

Cena: 390 Kč / den
Minimální počet objednaných dní - 7 dní

Cena uvedená v ceníku je bez DPH. Cena v ceníku je kalkulována za jedno reklamní místo na jeden den. Provozovatel webového rozhraní, společnost eBonza s.r.o., si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky a ceny v ceníku. Ceník je platný od 16.10.2018.
 
Vaše reklama se zobrazí takhle:

 
 
 

 
 
Baner na vstupní stránce eBonza

Počet spotů: 2
Rozměr: 880 x 440
Formát: JPG, JPEG

Cena: 260 Kč  / den
Minimální počet objednaných dní - 7 dní

Cena uvedená v ceníku je bez DPH. Cena v ceníku je kalkulována za jedno reklamní místo na jeden den. Provozovatel webového rozhraní, společnost eBonza s.r.o., si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky a ceny v ceníku. Ceník je platný od 16.10.2018.
 
Vaše reklama se zobrazí takhle:

 
 

 

Baner na vstupní stránce eBonza

Počet spotů: 1
Rozměr: 1800 x 300
Formát: JPG, JPEG

Cena:  910 Kč  / den
Minimální počet objednaných dní - 15 dní

Cena uvedená v ceníku je bez DPH. Cena v ceníku je kalkulována za jedno reklamní místo na jeden den. Provozovatel webového rozhraní, společnost eBonza s.r.o., si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky a ceny v ceníku. Ceník je platný od 16.10.2018.
 
Vaše reklama se zobrazí takhle: 

Baner na vstupní stránce kategorie a podkategorie

Počet spotů: 4
Rozměr: 450 x 450
Formát: JPG, JPEG
Minimální počet objednaných dní - 7 dny

Cena:  208 Kč / den
Cena uvedená v ceníku je bez DPH. Cena v ceníku je kalkulována za jedno reklamní místo na jeden den. Provozovatel webového rozhraní, společnost eBonza s.r.o., si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky a ceny v ceníku. Ceník je platný od 16.10.2018.
 
Vaše reklama se zobrazí takhle: 

Baner na stránce produktů

Počet spotů: 1
Rozměr: 300 x 600
Formát: JPG, JPEG
Minimální počet objednaných dní - 15 dní

Cena: 650 Kč / den
Cena uvedená v ceníku je bez DPH. Cena v ceníku je kalkulována za jedno reklamní místo na jeden den. Provozovatel webového rozhraní, společnost eBonza s.r.o., si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky a ceny v ceníku. Ceník je platný od 16.10.2018. 
 
Vaše reklama se zobrazí takhle: