KYC proces

KYC proces a jak nahrát dokumenty KYC na eBonza? 


Při otevírání nového účtu v bance nebo v jiné platební instituci, například jako Lemon Way, můžete se setkat s pojmem KYC. Co je KYC a proč je důležité při výběru platebního řešení? 

KYC znamená Poznej svého zákazníka. KYC je regulační a právní požadavek bank a jiných souvisejících institucí podle kterého mohou identifikovat a ověřovat totožnost svých klientů. Termín mohou používat i podniky pro označení vlastních podobných procesů. 

Banky postupují tak, aby vyhovovaly různým předpisům proti praní peněz (AML) a nařízením, které bojují proti financování terorismu (CFT). KYC je způsob, jak zabránit bankám, aby se zapojily do trestné nebo teroristické činnosti.

Systémem KYC banky ověřují různé dokumenty získané ze spolehlivých zdrojů. Tyto doklady většinou zahrnují pas nebo občanský průkaz jednotlivce, obchodní registraci společnosti a účty za úhradu různých pravidelných plateb spojených s adresou uvedenou jako trvalé bydliště žadatele.

Následně banka si musí být jistá, odkud pocházejí finanční prostředky. To zahrnuje informace o druhu podnikání a informace o původu stávajícího majetku.

Proces nekončí jen identifikací osoby nebo společnosti a zdrojů jejich majetku, místo toho, proces pokračuje v bance nebo platební instituci, a to sledováním aktivit za účelem ujištění se, že informace odpovídají požadovanému profilu resp. její očekáváním. Cílem této aktivity je identifikovat a prověřit, resp. vyšetřit podezřelou činnost. 

Kromě ochrany bank nebo institucí před neúmyslným využíváním na trestnou nebo teroristickou činnost proces KYC chrání také klienty, protože pomáhá předcházet případům krádeže identity a podvodným aktivitám na účtech.

Lemon Way má tým určený pouze pro proces KYC. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se KYC procesu, kontaktujte přímo tým Lemon Way. Kontaktní údaje naleznete na: https://www.lemonway.com/support/contact-us/

 

 

DALŠÍ INFORMACE NUTNÉ PRO PRODÁVAJÍCÍHO:

Jak vytvořit platební účet a jaké informace jsou vyžadovány? 

Platební účty (fyzická osoba nebo společnost) mohou být vytvořeny prostřednictvím rozhraní API v systému eBonza.

Chcete-li vytvořit platební účet, přejděte na svůj účet → Informace o účtu, vyplňte všechny potřebné údaje - osobní a obchodní informace, bankovní spojení a klikněte na pole s názvem KYC. Do této části musíte nahrát všechny potřebné dokumenty k vytvoření vašeho platebního účtu s Lemon Way, abyste mohli přijímat platby od kupujících a převádět tyto prostředky na váš bankovní účet. Po nahrání všech požadovaných dokumentů podle typu společnosti klikněte na Odeslat a dokumenty budou doručeny společnosti Lemon Way na zpracování a kontrolu.

Požadované informace od společnosti Lemon Way (povinné a doporučené) k vytvoření platebního účtu již byly vloženy do našeho registračního formuláře na eBonza. 

Jaký je průměrný čas ověřovacího procesu KYC ze strany Lemon Way? 

Průměrný standardní čas ověřovacího procesu KYC pro platební účet fyzické osoby je 24 hodin a pro platební účet společnosti je to 48 hodin. 

Jak získat informace o důvodech odmítnutí dokumentu KYC? 

Důvody odmítnutí dokumentu expertem KYC provozovatele platební brány Lemon Way jsou detailně uvedeny v poli poznámek příslušného dokumentu. Tato informace nebude zaslána vám, ale společnosti eBonza s.r.o. jako partnera Lemon Way, která ji obdrží prostřednictvím rozhraní API. Provozovatel platební brány i eBonza s.r.o. vám nejsou povinné říct důvod, proč byly vaše dokumenty zamítnuty ze strany banky.

 

Jaké dokumenty jsou potřebné pro aktivaci platebního účtu KYC2? 

V našem systému ihned po registraci na platformě eBonza a přihlášením se do svého účtu je třeba zkontrolovat vaše firemní a osobní údaje, zadat vaše bankovní údaje (IBAN)a pokračovat v nahrání a odeslání potřebných dokumentů, abyste mohli přijímat platby od kupujících a také uskutečnit převod na váš bankovní účet.

Změna platebního účtu do stavu KYC2 vyžaduje nahrání KYC dokumentů v souladu s příslušným platebním účtem, jakož i jejich ověření odborníky z KYC týmu Lemon Way. 

Standardní dokumenty, které mají být poskytnuty v závislosti na typu platebního účtu, jsou uvedeny níže:

 

Neregistrovaná SPOLEČNOST (JE SPOLEČNOST = ANO)

Platný doklad totožnosti (průkaz totožnosti z obou stran, cestovní pas) zákonného zástupce společnosti, která je držitelem platebního účtu. / Poznámka: Pokud byl dokument vydán mimo EU nebo EFTA nebo EEA, je potřebný i dodatečný identifikační doklad (povolení k pobytu, řidičský průkaz) /

Platný doklad totožnosti (průkaz totožnosti z obou stran, cestovní pas) pro každého rozhodujícího majitele, který vlastní více než 25% akcií společnosti. /Poznámka: Pokud byl dokument vydán mimo EU nebo EFTA nebo EEA, je potřebný i dodatečný identifikační doklad (povolení k pobytu, řidičský průkaz) /

Osvědčení o založení společnosti (ne starší než 3 měsíce) pro společnost, která je držitelem platebního účtu

Memorandum nebo stanovy společnosti, která disponuje platebním účtem

• Oficiální podepsaný dopis od právního zástupce společnosti s podrobnými informacemi o podílech (pokud není v memorandu)

Výpis z účtu(formát PDF nebo obrázek) včetně jména a IBAN (potřebný pouze na transakce typu Money-Out) společnosti, která je držitelem platebního účtu

 

SPOLEČNOST ZALOŽENÁ v rámci EU NEBO EKVIVALENTNÍ TŘETÍ ZEMI (JE SPOLEČNOST = ANO)

Platný doklad totožnosti (průkaz totožnosti z obou stran, cestovní pas) právního zástupce společnosti, která je držitelem platebního účtu. Jestliže byl dokument vydán mimo EU nebo EFTA nebo EEA, je nutný dodatečný identifikační doklad (povolení k pobytu, řidičský průkaz)

/pokud není uveden v osvědčení o založení společnosti, zmocněnec - identifikované fyzické osoby by měl být veřejně ověřitelný (např. LinkedIn)/

Osvědčení o založení společnosti (ne starší než 3 měsíce) pro společnost, která je držitelem platebního účtu

Výpis z účtu(formát PDF nebo obrázek) včetně jména a IBAN (potřebný pouze na transakce typu Money-Out) společnosti, která je držitelem platebního účtu

 

OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ (JE SPOLEČNOSŤ = ANO)

•  Platný doklad totožnosti (Průkaz totožnosti z obou stran, cestovní pas) právního zástupce společnosti, která je držitelem platebního účtu. Jestliže byl dokument vydán mimo EU nebo EFTA nebo EEA, je nutný dodatečný identifikační doklad (povolení k pobytu, řidičský průkaz)

Doklad o adrese(Faktura / platební příkaz za elektřinu, plyn, vodu, internet, pevnou linku nebo mobilní telefon, doklad o pojištění majetku / potvrzení o ubytování, potvrzení o ubytování vydané příslušným městem, daňové přiznání ne starší než 1 rok) držitele platebního účtu, nikoli starší než 3 měsíce.

Nejnovější výpis z obchodního rejstříku držitele platebního účtu

• Výpis z účtu (Formát PDF nebo obrázek) včetně jména a IBAN (Potřebný pouze na transakce typu Money-Out) společnosti, která je držitelem platebního účtu

 

ŘEMESLNÍK (JE SPOLEČNOSŤ = ANO)

Platný doklad totožnosti (Průkaz totožnosti z obou stran, cestovní pas) právního zástupce společnosti, která je držitelem platebního účtu. Jestliže byl dokument vydán mimo EU nebo EFTA nebo EEA, je nutný dodatečný identifikační doklad (povolení k pobytu, řidičský průkaz)

Osvědčení(Ne starší než 3 měsíce) od obchodní komory majitele platebního účtu

Výpis z účtu(Formát PDF nebo obrázek) včetně jména a IBAN (Potřebný pouze na transakce typu Money-Out) společnosti, která je držitelem platebního účtu

 

Jaké jsou podmínky odesílání dokumentů KYC v systému?

 

Každý dokument musí být v příslušném formátu: 

• Na předání dokumentů do elektronické Peněženky použijte funkci "Nahrát soubor" s velikostí souboru menší než 10 MB.

•Povolený formát je: PDF, JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF alebo PNG.

• Nepokoušejte se prosím o přidání souborů .doc nebo .XML. Z bezpečnostního   důvodu nejsou tyto typy dokumentů akceptovány.

 

Aby KYC proces proběhl v co nejkratším čase doporučujeme, abyste dodržovali níže uvedené rady: 

• Posílat doklady KYC pro platební účet pouze tehdy, když jsou k dispozici všechny požadované dokumenty

• Dokumenty by měly být stále platné / neuplynula doba platnosti (např. Pas, doklad totožnosti)

• Dokumenty by neměly být oříznuté, nečitelné nebo obsahovat skryté informace

• Dokumenty by měly mít dobrou kvalitu (např. Při fotografování pasu, dokladu totožnosti atd.) Nejlepší jsou v barvě (šedá akceptovaná / ne černobílá)

• Doklady musí být kompletní (např. Obě strany dokladu totožnosti)

• Dokumenty by měly být podepsány, pokud je to vhodné (např. Stanovy společnosti)

• Jeden soubor nahrát pro určený typ dokumentu namísto jednoho souboru se všemi typy dokumentů