Odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát:           

                       

                         

 

               

               

                 

 

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 

 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

  (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

(zkopírujte tento formulář do Wordu nebo jiného dokumentu, vyplňte a pošlete ho zpět pouze v případě pokud chcete od smlouvy odstoupit)