Pravidla prodeje

Tato pravidla jsme připravili pro prodejce na ochranu jejich podnikání a mohou sloužit jako pomůcka pro stanovení prodejních praktik.

Vysvětlíme vám kroky, které musíte minimálně dodržet, abyste byli chráněni před případnými spory se svými zákazníky / kupujícími /.


 

Pravidla pro vyřizování objednávek

"Obdržel jsem objednávku od kupujícího"
Postupujte podle následujících kroků a zkontrolujte,
že vaše objednávky jsou správně zpracovány:

 1. Po obdržení objednávky a našeho informačního e-mailu, je vhodné jednat okamžitě a potvrdit zákazníkovi, že objednávka je v procesu vyřizování / jděte do vašeho účtu → Prodej → vyberte příslušnou objednávku a klikněte na ikonku Akce - Zobrazení objednávky → tam ​​můžete napsat komentář k objednávce. Označte stav objednávky / Zpracovávaná, Odeslaná nebo Doručená / a vždy stiskněte tlačítko Informovat kupujícího, aby zákazník dostal od Vás aktuální informace o stavu jeho objednávky. Takto se vyhnete zbytečným otázkám a dalším požadavkům ze strany kupujícího.

2. Při uzavření smlouvy s kupujícím je prodávající povinen postupovat v souladu s právními předpisy České republiky nebo s právními předpisy státu, ve kterém má sídlo prodávající nebo kde se nachází kupující (pokud je kupující spotřebitel a takové právní předpisy jsou pro spotřebitele výhodnější). Prodávající je především povinen poskytnout kupujícímu potřebné informace před uzavřením smlouvy a po uzavření smlouvy s kupujícím předat zboží nebo poskytnout služby, které mají kvalitu, na níž se prodávající a kupující dohodli. Pokud není mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, prodávající odesílá zboží do 3 pracovních dnů anebo začne s poskytováním služeb v rámci tohoto termínu.

3. Odešlete zboží ve smyslu Vámi uvedeného času zpracování nebo data dodání, který uvádíte u produktu, nebo v obchodních podmínkách Vašeho obchodu nebo který jste dohodli na základě komunikace s kupujícím.

4. Zboží doručte na adresu poskytnutou kupujícím prostřednictvím našeho systému. Pokud vám kupující poskytne alternativní poštovní adresu prostřednictvím zprávy, dejte pozor a prověřte si informace, zda se nejedná o podvod. Můžete se rozhodnout zrušit objednávku a vrátit peníze zákazníkovi a požádat ho o opětovné zakoupení položky s opravenou dodací adresou v detailech objednávky během procesu objednávání.

5. Vystavte fakturu za zboží pro kupujícího a pošlete jej spolu se zbožím v zásilce nebo poštou, nebo pokud komunikujete s kupujícím prostřednictvím zprávy nebo samostatným e-mailem jako přílohu spolu s Vašimi smluvními podmínkami platnými během objednacího procesu. Na faktuře musí být uvedeny informace o ceně zboží, náklady na dopravu nebo balení, slevy nebo daň, pokud to bylo uvedeno v objednávce, ve smyslu příslušných finančních a daňových zákonů a jiných předpisů platných v příslušné zemi prodávajícího.

Dôležité: eBonza s.r.o. (dále jen jako provozovatel) nevystavuje fakturu za zakoupené položky kupujících. Provozovatel neprodává zboží uvedené na stránce tak jak je to uvedeno v příslušnýchVšeobecných obchodních podmínkách. Prodejce je zodpovědný za plnění objednávky včetně vystavení daňového dokladu - faktury, potvrzení nebo jiné faktury, dodacího listu, případně dalších náležitostí v souladu se zákony a předpisy dané země. Prosím seznamte se podrobně s našimi Obchodními podmínkami pro prodejce, Všeobecnými smluvními podmínkami, Reklamačním řádem jakož i dalšími dokumenty již během Vašeho procesu registrace i následně, abyste měli vždy aktuální informace a prosím dodržujte je.

6. Cena produktu uvedená na webovém rozhraní při vašem zboží musí představovat konečnou cenu, kterou zákazník za zboží uhradí, tj cenu včetně všech poplatků, daní atd.. Cena na webovém rozhraní ve Vašem obchodě musí představovat finální cenu pro zákazníka (kupujícího)bez jakýchkoliv skrytých dodatečných nákladů. Jen přepravní náklady jsou dodatečně kalkulovány při konečném potvrzení objednávky a určení destinace kam si přeje kupující zboží odeslat (pokud u zboží není uvedeno přeprava zdarma).

7. Označte objednávku za odeslanou ihned jako zásilku odešlete přepravní společností a informujte zákazníka o tomto kroku prostřednictvím svého účtu na eBonza jak již bylo uvedeno v bodě 1. těchto pravidel.

8. Poskytněte platný důkaz o odeslání zásilkykupujícímu. Platný důkaz může obsahovat dodací nebo sledovací číslo, které zobrazuje trasu objednávky a průběh doručení. Tyto informace lze vepsat do části Komentovat, změnit stav objednávky na Odeslaná a stisknout tlačítko Informovat kupujícího. Důrazně doporučujeme, abyste při každé změně stavu objednávky informovali zákazníka v příslušné části objednávky. Touto cestou se vyhnete zbytečným otázkám ze strany kupujícího ohledně stavu vyřizování jeho objednávky. Zákazník, spolu s Vámi může následně zásilku sledovat.

9. Když obdržíte informaci od přepravní společnosti o doručení zásilky, že zásilka byla doručena Vašemu kupujícímu,nezapomeňte označit objednávku jako dodanou ve Vašim účtu/ přejít na svůj účet, najít příslušnou objednávku, přejít na Akce → Zobrazit objednávku a změnit stav objednávky jako doručená → a odškrtněte políčko Informovat kupujícího. Kupující obdrží informace o tom, že objednávka byla doručena a od tohoto data má kupující 14 dní na vrácení zboží / více informací naleznete v Reklamačním řádu /.

Poznámka: Bez potvrzení v účtu, že objednávka byla doručena, nebude vám příslušná částka za danou transakci připsána do Vaší elektronické peněženky (Lemon Way v účtu).

 

 

Pravidla pro vedení obchodu

 

Rozšiřte okruh Vašich zákazníků a propagujte Váš obchod prostřednictvím pozitivního hodnocení
Vašich produktů a dodržováním následujících pravidel:

 1. Veďte Váš obchod v souladu s pravidly a požadavky eBonza, to znamená, že neporušujete žádnou z podmínek a pravidel eBonza: Všeobecné obchodní podmínky, Obchodní podmínky pro prodejce, Reklamační řád, Rámcová dohoda o poskytování platebních služeb Lemon Way, Zásady ochrany osobních údajů , případně jiné pravidla uvedené na webovém rozhraní.

 2.Nahrajte a vyplňte všechny Vaše smluvní resp.obchodné podmínky (je obzvláště důležité zveřejnit podmínky reklamace zboží a jeho vrácení resp. výměny, Zásady ochrany osobních údajů jakož i Vaše obchodní podmínky, popřípadě jiné dokumenty, které uznáte za důležité a o kterých by měl být zákazník informován ještě před zasláním objednávky, resp. další instrukce pro zákazníka, kterými se má řídit následně po obdržení zboží). Zveřejnění vašich podmínek by mělo být pro Váš obchod samozřejmostí, přičemž Vaše Obchodní pravidla musí být v souladu s pravidly eBonza jakož i Vašimi místními zákony.

 3. Pokud vytvoříte obchod na eBonza, ale Váš obchod není viditelný na webovém rozhranípři bezplatné registraci tzv. Basic plánu (platí to jen pro Basic plán - obchod není viditelný na webovém rozhraní, ale je vytvořen v systému pro příští potenciální upgrade plánu) je třeba zveřejnit Vaše obchodní podmínky ve smyslu předchozího bodu při každém vašem produktu na webovém rozhraní.

4. Při nahrávání zboží do systému použijtekvalitní fotografie a uveďte přesný popis tovaru.Nikto nemá zájem objednat si jednu věc a obdržet zcela jiné zboží!

5. Zadejte u každého produktu přiměřené resp. co nejpřesněji časové úseky potřebné pro zpracování objednávky, resp. časové rozpětí potřebné k odeslání a doručení Vašich objednávek a označte přepravní společnost.

 6. Vyhotovte fakturu, resp. jiný daňový doklad za objednávku obdrženou prostřednictvím našeho webového rozhraní (celkovou částku zaplacenou zákazníkem, včetně přepravních nebo jiných nákladů a platnou daňovou kalkulaci) v souladu s cenou uvedenou na obdržené objednávce ze systému eBonza a ihned pošlete všechny potřebné doklady jako fakturu a smluvní podmínky kupujícímu na email, poštou, správou nebo v balíku spolu se zasílanými produkty.

 7. Spolupracujte s námi v případě řešení nesrovnalostí resp.sporov při Vašem prodeji zboží resp. týkajících se různých záležitostí. Neprodleně nám poskytněte všechny požadované informace potřebné ke zdárnému vyřešení nesrovnalostí, resp. sporů v co nejkratším čase, abychom co nejdříve uspokojili Vašich zákazníků a dospěli ke zdárnému vyřešení záležitostí ve prospěch obou stran.

8. Zrušte a vraťte všechny transakce o nichž se domníváte, že jsou neplatné nebo neautorizované ze strany eBonza.

 9. Snažte se odpovědět na všechny otázky nebo zprávy od potenciálního kupujícího týkající se Vašich produktů, doby dodání, stížností a reklamací, vrácení peněz atd. ihned resp. v přiměřeném čase.

 10. Pokuste se porozumět Vašemu zákazníkovi a udělat vše pro to, aby se s radostí vrátil zpět do Vašeho obchodu a zanechal Vám pozitivní recenze na Váš obchod resp. zboží. Vrácení zboží ze strany kupujícího není problém, ale negativní recenze mohou poškodit Váš byznys.

 


Budeme se snažit Vám pomoci pokud

 

Pokud dodržíte výše uvedené rady, pokusíme se vám pomoci vyřešit případy týkající se nedoručení zásilky, resp. produkt neodpovídá popisu, tzv. Chargebacks / zpětné platby - zde vám doporučujeme přečíst si Rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb a poplatky týkající se Chargeback procesu jakož i vrácení peněz zákazníkovi /. Možná budeme nuceni od Vás požadovat další dodatečné informace. Při případech nedoručení nebo při případech týkajících se nesprávného popisu zboží budeme potřebovat odpovídat na naše otázky do 48 hodin nebo v rámci času, který uvedeme do naší správy. Pokud je tzv. Chargeback uplatňován proti Vám, budete muset odpovědět na jakékoliv naše otázky co nejdříve a nejpozději do 2 kalendářních dnů / 48 hodin /. Pokud nám neposkytnete potřebné informace včas, pravděpodobně vám nebudeme schopni pomoci vyřešit Váš spor s kupujícím. Mějte na paměti, že nemůžeme zaručit vyřešení sporu ve Váš prospěch.

Berte v úvahu, že Váš zákazník má i další možnosti, jak se pokusit vyřešit spory a to prostřednictvím online platformy pro řešení sporů https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your -consumer-complaint / alternative-dispute-resolution-consumers_sk.  Alternativní řešení sporů (ADR) znamená mimosoudní řešení stížnosti za pomoci nestranného orgánu pro řešení sporů. Vyřešení spotřebitelských sporů tímto způsobem je jednodušší, rychlejší a levnější než soud.

Pokud se váš spor týká online nákupu, platforma online řešení sporů (ORS) umožňuje kupujícím předložit stížnost online orgánům ARS v jakémkoli jazyce a v jakékoliv zemi EU. Obvykle se tento proces řeší zcela online, trvá asi 90 dní po výběru orgánu ARS a je poskytován zdarma nebo za nominální poplatek.